top of page

IFMGA eli International Federation of Mountain Guides Association

Siellä missä oppaan ammattia on harjoitettu kauimmin ja missä oppaita on paljon, on havaittu tarve valvoa ammatin harjoittamista sekä standardisoida oppaaksi kouluttautumista. Tätä tehtävää varten on luotu järjestö nimeltä International Federation of Mountain Guides Associations, IFMGA,eli Kansainvälinen opasyhdistysten liitto (https://ifmga.info). Suomessa tunnetaan myös lyhennys UIAGM, mikä tulee ranskan Union Internationale des Associations de Guide de Montagne.

Kansainväliseen opasyhdistysten liittoon kuuluu tänä päivänä reilu 20 maata ja koulutuksen läpikäyneitä oppaita on monesta kymmenestä eri maasta. Joissain maissa, kuten kaikissa alppimaissa, vuoristo-oppaan ammattia saa harjoittaa vain, jos on käynyt kyseisen liiton hyväksymät kurssit ja läpäissyt kaikki kokeet. Monissa maissa, kuten esimerkiksi Norjassa, periaatteessa kuka vaan saa kutsua itseään vuoristo-oppaaksi. Käytännössä juuri mitkään tahot eivät näissä maissa valvo oppaiden ammattitaitoa.

 

Aina silloin tällöin joissain maissa lainsäädäntö ajanmukaistetaan ja vuoristo-oppaan ammatista tehdään luvanvarainen. Esimerkiksi naapurimaassamme Ruotsissa kuluttajaviranomaiset ovat rajoittaneet opastamista jäätiköllä ja muualla vuoristossa, jos opastaminen vaatii köyden käyttämistä. Näissä tilanteissa ainoastaan IFMGA-oppaat tai aspirant-oppaat saavat toimia.

Miksi vuorille kannattaa lähteä IFMGA vuoristo-oppaan kanssa? 

IFMGA -sertifioidut vuoristo-oppaat ovat kokeneita ja pitkän koulutusputken läpikäyneitä, kansainvälisen kattojärjestön sertifioimia vuoristossaliikkumisen ammattilaisia. He ovat kokeneita vuorilla liikkujia sekä vuorilla harrastettavien lajien, tekniikoiden ja olosuhteiden osaajia. Vuoristo-oppaat harjoittelevat intensiivisesti ja säännöllisesti kiipeilyä kaikkina vuodenaikoina niin kalliolla kuin jäällä ja lumellakin, laskemista ja hiihtovaellusta sekä muuta vuorilla liikkumista.

 

Lisäksi koulutuksessa, ja aina vuorilla liikuttaessa, opiskellaan myös lumiturvallisuutta, navigointia, sään- ja olosuhteiden arviointia, riskienhallintaa, pelastustoimenpiteitä sekä ensiapua. Koulutus kestää 3-5 vuotta. Turvallisuus on tärkein tekijä vuorilla liikuttaessa. Aina kun ollaan vuorilla, on olemassa riskitekijöitä monissa eri muodoissa eikä niitä voida koskaan poistaa kokonaan. Vuoristo-oppaan tärkein tehtävä ja koulutuksen peruspilari on riskien arviointi ja eliminointi niin hyvin kuin mahdollista. Koulutus, kokemus sekä ammattitaito auttaa opasta tekemään oikeita päätöksiä vaativissa tilanteissa.

 

Vuoristo-oppaan ensisijainen tarkoitus on pitää asiakkaat turvassa niin hyvin kuin vuorilla on mahdollista, valita reitti ja ohjelma parhaiden mahdollisten olosuhteiden sekä myös asiakkaiden mieltymysten ja tason mukaan sekä tarjota heille unohtumattomia elämyksiä vuorilla. Opas ei ainoastaan näytä reittiä tai vie köyttä ylöspäin, vaan myös neuvoo ja opastaa miten edetä askel askeleelta kohti itsenäistä toimintaa ja päätöksentekoa niin teknisesti kuin fyysisesti ja henkisestikin.

 

Usein opas vie vuosien mittaan asiakkaansa kiipeilemään tai laskemaan ympäri maailmaa ja parhaimmillaan oppaan ja asiakkaan suhteesta tulee koko elämän kestävä ystävyyssuhde. Vuoristo-oppaan ammattinimike on varattu virallisen IFMGA -koulutuksen läpikäyneille ammattilaisille. Sertifioidut vuoristo-oppaat tunnistat IFMGA -merkistä.

About: Services
bottom of page